36. redna seja

355
Seja je potekala dne 30.09.2010 ob 17.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 24/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.09.2010
Začetek veljavnosti: 22.10.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 24/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.09.2010
Začetek veljavnosti: 22.10.2010
Konec veljavnosti: 08.04.2014
Tip objave: Odlok
Vsebina: Oskrba s pitno vodo