Civilna zaščita

02 729 50 20
051 431 999
obcina@svetatrojica.si
Člani
 • Aleks Zelenik, poveljnik
 • Benjamin Lorger, namestnik poveljnika
 • Branko Družovec, vodja poverjenikov
 • Simon Kos, namestnik poverjenikov
 • Mihael Fišer, poverjenik za naselje Sveta Trojica
 • Jože Leutbeg, poverjenik za naselje Sveta Trojica
 • Srečko Poštrak, poverjenik za naselje Osek
 • Janko Golob, poverjenik za naselje Sp. In Zg. Verjane
 • Sebastijan Horvat, poverjenik za naselje Sp. In Zg. Verjane
 • Janez Rebernik, poverjenik za naselje Zg. Porčič
 • Slavko Fras, poverjenik za naselje Zg. Porčič
 • Bojan Švarc, poverjenik za naselje Zg. Senarska
 • Kristijan Duh, poverjenik za naselje Gočova