Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekt

Opis postopka