Odlok o pokopališkem redu v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Predpisi, na katere predpis vpliva