27. redna seja

341
Seja je potekala dne 27.09.2018 ob 17.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o pokopališkem redu v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 51/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 27.09.2018
Začetek veljavnosti: 20.10.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč
Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 51/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 27.09.2018
Začetek veljavnosti: 20.10.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč