Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Predpisi, na katere predpis vpliva