Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Lenart

Predpisi, na katere predpis vpliva