Odlok o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje reklam in plakatov ter o nameščanju in ravnanju z reklamami in plakati na območju občine Lenart

Predpisi, na katere predpis vpliva