Odlok o plakatiranju in oglaševanju v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Predpisi, na katere predpis vpliva