Odlok o obvezni gospodarski javni službi oskrbe s pitno vodo v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Predpisi, na katere predpis vpliva