Odlok o preoblikovanju Javnega zavoda zdravstveni dom Lenart

Predpisi, na katere predpis vpliva