Odlok o turistični taksi v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Predpisi, na katere predpis vpliva