Sklep o določitvi ekonomske cene v OŠ in vrtcu Sv. Trojica v Slovenskih goricah

Predpisi, na katere predpis vpliva