Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojnovarstvenega zavoda Osnovna šola in vrtec Sv. Trojica v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Predpisi, na katere predpis vpliva