Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Lenart

Predpisi, na katere predpis vpliva