Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Predpisi, na katere predpis vpliva