Odprava posledic po močnih nalivih in neurjih na cestni infrastrukturi