17. redna seja

320
Seja je potekala dne 25.10.2012 ob 17.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.10.2012
Začetek veljavnosti: 16.11.2012
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze
Odlok o občinskih cestah v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.10.2012
Začetek veljavnosti: 23.11.2012
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze