Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine "Počitniški objekt ob jezeru"

02 DSC02821Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah, na podlagi 22. čl. Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013, 14/15, v nadaljevanju ZSPDSLS), 35. čl. Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) in Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2015, objavlja

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine "Počitniški objekt ob jezeru"

Koledar prireditev