Municipalitycommune Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Tel. 02 729 50 20 Fax: 02 729 50 25
 

Uradne ure občine

Ponedeljek: 8.00 - 10.00 in 11:30 - 14:30
Torek: 8.00 - 10.00 in 11:30 - 14:30
Sreda: 8.00 - 10.00 in 14.30 - 16.30
Četrtek: 8.00 - 10.00 in 11:30 - 14:30
Petek: 8.00 - 10.00 in 11:30 - 12:30

Domov

Novice


Bogato praznovanje slovenskega kulturnega praznika pri Sv. Trojici

Letošnje praznovanje slovenskega kulturnega pri Sveti Trojici v Slovenskih goricah je sicer potekalo z eno tedensko zamudo, saj je bilo prestavljeno... Read more...
PODELITEV PRIZNANJ CIVILNE ZAŠČITE

Z dnevom Civilne zaščite želimo krepiti zavest javnosti o ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami ter o vlogi Civilne zaščite pri... Read more...
Slovo trojiških sester

V nedeljo, 12. oktobra 2014, je v cerkvi Svete Trojice potekala slovesna maša, ki je bila posvečena sestram Frančiškankam, saj je bila to njihova... Read more...
Zlatih petdeset let zakoncev Elizabete in Vinka Ploj iz Zg. Senarske

Kako hitro teče čas, sta nam povedala zakonca Elizabeta in Vinko Ploj iz Zg. Senarske pri Sv. Trojici v Slovenskih Goricah, ki sta v soboto, 11.... Read more...
90 let Antona Lesjaka iz Oseka

Na lep ponedeljkov dan, natančneje 14. oktobra 2014, smo se popeljali v Osek, kjer je praznoval svoj 90 rojstni dan gospod Anton Lesjak. Anton je... Read more...
8. Sprejem novorojenčkov in staršev pri županu občine Sv. Trojica Darku Frasu

V občini Sv. Trojica v Slovenskih Goricah posvečajo posebno skrb novorojenčkom in njihovim staršem. Tokrat je pred prihajajočim tednom otroka,... Read more...

Projekti v teku


Sanacija potoka Ročica

Dokaj ugodne vremenske razmere glede na letni čas so omogočale, da se je lahko takoj po novem letu, pristopilo k interventni sanaciji potoka... Read more...
Pričetek gradnje javnega vodovodnega omrežja ter prečrpališča v Gočovi

V mesecu januarju je podjetje Komunala Slovenske gorice, pričelo z gradnjo javnega vodovodnega omrežja s prečrpališčem v Gočovi. Kot smo... Read more...

Obvestila


NATEČAJ - Svetovalec za splošne in pravne zadeve

Župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07... Read more...
Športnik in športnica leta Slovenskih goric 2014

V preteklem letu smo na pobudo uredništva Ovtarjevih novic, v sodelovanju z Radiem Slovenske gorice, SIP TV, Športno zvezo... Read more...
Poplave-oktober 2014 – ocenjevanje škode

Obvestilo o zbiranju vlog oškodovancev Na podlagi 7. in 54. člena Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS,... Read more...
Cepljenje lisic proti steklini

Cepljenje lisic proti steklini
Poplave-september 2014 – ocenjevanje škode

Obvestilo o zbiranju vlog oškodovancev Na podlagi 7. in 54. člena Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS,... Read more...
Seminar vodniki

Dopis seminar vodniki Predmetnik vodniki Prijava vodniki
PROGRAM PRIREDITEV OB 8. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH

6. JUNIJ 2014, petek 16.30 Prijateljska tekma KMN Sv. Trojica U12 – NK Lenart U12 17.30 NOGOMETNI TURNIR MED ZASELKI -... Read more...
Uradne ure

Spoštovani, obveščamo vas, da bodo v torek, dne 24. decembra 2013 in v torek, dne 31. decembra 2013, uradne ure od 8.00 –... Read more...

Napovednik


3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV,  št. 22/10) Sklicujem3. redno sejo... Read more...

Obrazci in vloge


Obrazci in vloge

Vloga za enkratno denarno pomoč - novorojenci MESEČNO POROČILO O PRENOČITVAH IN PLAČANI TURISTIČNI TAKSI Obrazec za prijavo obratovalnega... Read more...
Občinski prostorski načrt Sv. Trojica 2014 PDF Print E-mail
Oglasna deska - Oglasi in obvestila

SPREJET JE OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT (OPN) OBČINE SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH

 Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, je na pobudo župana Darka Frasa, dne 24. 06. 2014 na izredni seji obravnaval in sprejel Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah. Tako je uspešno zaključen eden od najbolj pomembnih in zahtevnih razvojnih dokumentov Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah z vidika urejanja prostora.

 Občinski prostorski načrt (v nadaljevanju: OPN) je prostorski akt, s katerim se, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor.

 Zelo poenostavljeno lahko zapišemo, da se z OPN določi predvsem namenska raba prostora, torej določijo se območja stavbnih , kmetijskih , gozdnih, vodnih in drugih zemljišč.

 Poleg tega se določijo tudi prostorski izvedbeni pogoji, to so pravila, po katerih je mogoče graditi oz. izvajati druge ureditve. OPN je namreč tudi podlaga za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja in ena od ključnih osnov za izdajanje gradbenih dovoljenj za vse vrste posegov in ureditev, ki se lahko dogajajo v prostoru. Gre torej za enega od najpomembnejših aktov občine, s katerim občina preko pravil za urejanje prostora opredeljuje oz. bistveno vpliva na svoj razvoj na vseh področjih.

 V postopku smo večkrat zaznali, da so cilji in nameni različnih soglasodajalcev v Ljubljani pogosto zelo različni od tega, kar smatramo potrebno za normalen razvoj pri nas. Zato so bila potrebna večkratna usklajevanja z različnimi državnimi nosilcu urejanja prostora, kar je zahtevalo tako dodaten čas, kot tudi sredstva za različna strokovna gradiva in dokumente. Nenazadnje, stroški, povezani z izdelavo tega OPN , bodo dosegli kar 110.000 EUR, kar še dodatno dokazuje zahtevnost in pomembnost tega dokumenta.

 Skozi različne faze kompleksnega in dolgotrajnega večletnega postopka je bilo obravnavanih 220 pobud za spremembo namenske rabe. Večina pobud je vključevala več parcel, pa tudi različnih postopkov spremembe namenske rabe. Ugotavljamo, da nam je veliko večino teh pobud (kar 165 oz. 76% od vseh pobud) uspelo (delno ali v celoti) vključiti v novi OPN.

 Iz končne bilance zemljišč, vključenih v postopek, izhaja, da je površina stavbnih zemljišč v OPN na račun oblikovanja novih stavbnih zemljišč (pobud) povečana za cca. 23 ha. Hkrati se je na račun ažuriranja obstoječih objektov površina stavbnih zemljišč povečala še za dodatnih 4,3 ha. Občina je v OPN vključila tudi izbrise stavbnih zemljišč, s čimer se je površina kmetijskih zemljišč povečala za cca. 15,4 ha. Dejansko se je tako površina stavbnih zemljišč, če upoštevamo izbrise, povečala za cca. 11,6 ha.

 Odlok o OPN Sveta Trojica v Slovenskih goricah je objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin (http://www.lex-localis.info ) št. 29/2014 z dne 27. 06. 2015. V grafični del OPN je možen vpogled v prostorih Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah in na spletni strani Občine www.sv-trojica.si v priloženih datotekah.

Odlok o OPN Sv. Trojica_Uradno glasilo slovenskih občin št. 29/2014

Grafični del:

Prikaz namenske rabe -pregledna karta območij

Območje 01

Območje 02

Območje 03

Območje 04

Območje 05

Območje 06

Območje 07

Območje 08

Območje 09

Območje 10

Območje 11

 
Javni natečaj za prosto delovno mesto Svetovalec za splošne in pravne zadeve PDF Print E-mail
Razpisi - Drugi javni razpisi in pozivi

Dne 17.02.2015 je bil objavljen javni natečaj za prosto delovno mesto Svetovalec za splošne in pravne zadeve. Rok za oddajo prijav je do 25.02.2015.

 

 

Domov
Copyright © 2015 Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.