Municipalitycommune Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Tel. 02 729 50 20 Fax: 02 729 50 25
 

Uradne ure občine

Ponedeljek: 8.00 - 10.00 in 11:30 - 14:30
Torek: 8.00 - 10.00 in 11:30 - 14:30
Sreda: 8.00 - 10.00 in 14.30 - 16.30
Četrtek: 8.00 - 10.00 in 11:30 - 14:30
Petek: 8.00 - 10.00 in 11:30 - 12:30

Domov

Novice


Zlatih petdeset let zakoncev Elizabete in Vinka Ploj iz Zg. Senarske

Kako hitro teče čas, sta nam povedala zakonca Elizabeta in Vinko Ploj iz Zg. Senarske pri Sv. Trojici v Slovenskih Goricah, ki sta v soboto, 11.... Read more...
90 let Antona Lesjaka iz Oseka

Na lep ponedeljkov dan, natančneje 14. oktobra 2014, smo se popeljali v Osek, kjer je praznoval svoj 90 rojstni dan gospod Anton Lesjak. Anton je... Read more...
8. Sprejem novorojenčkov in staršev pri županu občine Sv. Trojica Darku Frasu

V občini Sv. Trojica v Slovenskih Goricah posvečajo posebno skrb novorojenčkom in njihovim staršem. Tokrat je pred prihajajočim tednom otroka,... Read more...
Zlatoporočenca Ana in Janez Anžel

Kako hitro mineva čas, sta nam dejala zlatoporočenca Ana in Janez Anžel iz Zgornjih Verjan pri Sv. Trojici v Slovenskih goricah, ko sta v krogu... Read more...
VANDALIZEM ALI OBJESTNOST

Sv. Trojica 26. 08. 2014 Meseca maja leta 2012 je Občina Sveta Trojica prejela cepič potomke najstarejše trte iz Lenta. Župan Darko Fras je s... Read more...
Zavarovana potomka najstarejše trte na svetu

Zavarovalno polico za zavarovanje pridelka grozdja potomke najstarejše vinske trte na svetu, sorte Žametna črnina, ki raste in zori v občini... Read more...

Projekti v teku


Delovno na komunalnem področju v mesecu juniju v občini Sveta Trojica

V mesecu juniju je v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah sicer potekal 8. občinski praznik in z njim povezane številne prireditve,... Read more...
Pričela se je gradnja Kanalizacije in čistilne naprave Zg. Senarska

V začetku meseca januarja 2014 je podjetje Komunala Slovenske gorice d.o.o., pričelo z gradnjo Kanalizacije in čistilne naprave Zg. Senarska.... Read more...
Vzdrževalna dela na občinskih cestah v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah v mesecu aprilu in maju, potekajo številna vzdrževalna dela na občinskih cestah. Izredne... Read more...
Rekonstrukcija vodovoda v Usnjarski ulici in Zg. Porčiču

V Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah, se je v mesecu aprilu in maju pristopilo k rekonstrukciji vodovodnega omrežja odsek-Usnjarska ulica.... Read more...

Obvestila


Cepljenje lisic proti steklini

Cepljenje lisic proti steklini
Poplave-september 2014 – ocenjevanje škode

Obvestilo o zbiranju vlog oškodovancev Na podlagi 7. in 54. člena Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS,... Read more...
Seminar vodniki

Dopis seminar vodniki Predmetnik vodniki Prijava vodniki
Povabilo k sodelovanju v oddaji Slovenija ima talent

Pozdravljeni,ekipa ustvarjalcev četrte sezone televizijskega šova SLOVENIJA IMA TALENT išče talente. Radi bi našli... Read more...
2. poletno srečanje harmonikark in harmonikarjev ob Blejskem jezeru

2. poletno srečanje harmonikark in harmonikarjev ob Blejskem jezeru Bled – nedelja, 20.7.2014 od 10. ure dalje Naj znana pesem... Read more...
PROGRAM PRIREDITEV OB 8. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH

6. JUNIJ 2014, petek 16.30 Prijateljska tekma KMN Sv. Trojica U12 – NK Lenart U12 17.30 NOGOMETNI TURNIR MED ZASELKI -... Read more...
Vabilo

Lovska družina Dobrava prireja v počastitev dneva državnosti, 60-letnice ustanovitve LD in 8. občinskega praznika Občine... Read more...
Natečaj Prostovoljec leta 2013

Mladinski svet Slovenije letos dvanajstič zapored razpisuje natečaj, s katerim bo izbiral najboljše prostovoljke, prostovoljce... Read more...

Napovednik


Konstitutivna seja občinskega sveta

Na podlagi 8. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV,  št. 22/10) Sklicujem 1. redno sejo... Read more...

Obrazci in vloge


Obrazci in vloge

Vloga za enkratno denarno pomoč - novorojenci MESEČNO POROČILO O PRENOČITVAH IN PLAČANI TURISTIČNI TAKSI Obrazec za prijavo obratovalnega... Read more...
Občinski prostorski načrt Sv. Trojica 2014 PDF Print E-mail
Oglasna deska - Oglasi in obvestila

SPREJET JE OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT (OPN) OBČINE SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH

 Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, je na pobudo župana Darka Frasa, dne 24. 06. 2014 na izredni seji obravnaval in sprejel Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah. Tako je uspešno zaključen eden od najbolj pomembnih in zahtevnih razvojnih dokumentov Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah z vidika urejanja prostora.

 Občinski prostorski načrt (v nadaljevanju: OPN) je prostorski akt, s katerim se, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor.

 Zelo poenostavljeno lahko zapišemo, da se z OPN določi predvsem namenska raba prostora, torej določijo se območja stavbnih , kmetijskih , gozdnih, vodnih in drugih zemljišč.

 Poleg tega se določijo tudi prostorski izvedbeni pogoji, to so pravila, po katerih je mogoče graditi oz. izvajati druge ureditve. OPN je namreč tudi podlaga za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja in ena od ključnih osnov za izdajanje gradbenih dovoljenj za vse vrste posegov in ureditev, ki se lahko dogajajo v prostoru. Gre torej za enega od najpomembnejših aktov občine, s katerim občina preko pravil za urejanje prostora opredeljuje oz. bistveno vpliva na svoj razvoj na vseh področjih.

 V postopku smo večkrat zaznali, da so cilji in nameni različnih soglasodajalcev v Ljubljani pogosto zelo različni od tega, kar smatramo potrebno za normalen razvoj pri nas. Zato so bila potrebna večkratna usklajevanja z različnimi državnimi nosilcu urejanja prostora, kar je zahtevalo tako dodaten čas, kot tudi sredstva za različna strokovna gradiva in dokumente. Nenazadnje, stroški, povezani z izdelavo tega OPN , bodo dosegli kar 110.000 EUR, kar še dodatno dokazuje zahtevnost in pomembnost tega dokumenta.

 Skozi različne faze kompleksnega in dolgotrajnega večletnega postopka je bilo obravnavanih 220 pobud za spremembo namenske rabe. Večina pobud je vključevala več parcel, pa tudi različnih postopkov spremembe namenske rabe. Ugotavljamo, da nam je veliko večino teh pobud (kar 165 oz. 76% od vseh pobud) uspelo (delno ali v celoti) vključiti v novi OPN.

 Iz končne bilance zemljišč, vključenih v postopek, izhaja, da je površina stavbnih zemljišč v OPN na račun oblikovanja novih stavbnih zemljišč (pobud) povečana za cca. 23 ha. Hkrati se je na račun ažuriranja obstoječih objektov površina stavbnih zemljišč povečala še za dodatnih 4,3 ha. Občina je v OPN vključila tudi izbrise stavbnih zemljišč, s čimer se je površina kmetijskih zemljišč povečala za cca. 15,4 ha. Dejansko se je tako površina stavbnih zemljišč, če upoštevamo izbrise, povečala za cca. 11,6 ha.

 Odlok o OPN Sveta Trojica v Slovenskih goricah je objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin (http://www.lex-localis.info ) št. 29/2014 z dne 27. 06. 2015. V grafični del OPN je možen vpogled v prostorih Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah in na spletni strani Občine www.sv-trojica.si v priloženih datotekah.

Odlok o OPN Sv. Trojica_Uradno glasilo slovenskih občin št. 29/2014

Grafični del:

Prikaz namenske rabe -pregledna karta območij

Območje 01

Območje 02

Območje 03

Območje 04

Območje 05

Območje 06

Območje 07

Območje 08

Območje 09

Območje 10

Območje 11

 
Oskrba s pitno vodo PDF Print E-mail
Oglasna deska - Oglasi in obvestila

Oskrba s pitno vodo sistema "mariborskega vodovoda" in sistema "ptujskega vodovoda):

 
Sklep o soglasju k cenam pogrebnih in pokopaliških storitev PDF Print E-mail
Oglasna deska - Oglasi in obvestila

V priloženi datoteki je dostopen Sklep o cenah pogrebne in pokopališke dejavnosti, ki jih na pokopališču Sveta Trojica v Slovenskih goricah izvaja podjetje Almaja d.o.o. Lenart:

 
Javni razpis sofinanciranja malih čistilnih naprav za leto 2014 PDF Print E-mail
Razpisi - Drugi javni razpisi in pozivi

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za l. 2014 (MUV št. 26/2012 in 24/2013) ter v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju nakupa malih čistilnih naprav v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV št. 28/2008 in 10/2010) (v nadaljevanju: Pravilnik), Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah objavlja

JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje malih čistilnih naprav v letu 2014.

1. Predmet javnega razpisa

S tem javnim razpisom se sofinancira izgradnja malih čistilnih naprav velikosti do 50 PE (populacijskih ekvivalentov). Mala čistilna naprava je lahko individualna (eno gospodinjstvo) ali skupinska (za dve ali več gospodinjstev).

Sofinanciranje se izvede za naložbe v male čistilne naprave, ki so bile izvedene v letu 2014, letu 2013 ali letu 2012 oz. bodo izvedene najkasneje do 01. 12. 2014.

2. Višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa

Za sofinanciranje malih čistilnih naprav v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2014, Proračunska postavka: 411511 Kanalizacija in ČN-male ČN, Konto: 431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom, je s tem razpisom na razpolago:

3.000,00 EUR.

Skladno s 4. členom Pravilnika, se določi najvišja višina sofinanciranja v višini največ do 1.000,00 € po gospodinjstvu.

3. Razpisna dokumentacija

Razpisno dokumentacijo in obrazce vlog je možno pridobiti na spletni strani Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah: www.sv-trojica.si; rubrika: Razpisi; »Javni razpis sofinanciranja malih čistilnih naprav za leto 2014« ali v sprejemni pisarni Občine v času uradnih ur.

Kontaktna oseba za dodatne informacije je Srečko Aleksander Padovnik, telefon: 02/ 729 50 20, vse delovne dni v tednu v času uradnih ur.

4. Vsebina prijave

Prijava mora vsebovati ustrezno izpolnjen obrazec VLOGA s prilogami.

 5. Rok in način prijave

Prijavo na javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje malih čistilnih naprav v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2014 morajo vlagatelji oddati v pisni obliki na obrazcih in prilogah posredovanih v razpisni dokumentaciji iz navedene spletne strani pod točko 3. tega razpisa.

Vloge se bodo obravnavale po vrstnem redu prejetih vlog in ki bodo sprejete najkasneje do 03. 09. 2014 do 10:00.

Prijave na razpis morajo prispeti najkasneje do vključno 03. 09. 2014 do 10. oo ure v zaprti kuverti na naslov: Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Na kuverti mora ob naslovniku biti tudi vidno napisano »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA RAZPIS SOFINANCIRANJE MČN 2014«. Na hrbtni strani kuverte mora biti napisan pošiljatelj in njegov naslov.

Prijave na razpis se lahko oddajo tudi osebno do navedenega datuma in ure v prostorih Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah v tajništvu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah pri poslovni sekretarki.

6. Objava izida javnega razpisa in rok za pritožbo

Vloge bo obravnavala 3-članska komisija, imenovana s sklepom župana.

Predlog sklepa za sofinanciranje malih čistilnih naprav v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2014, bo izdan vsem prijaviteljem na javni razpis najkasneje do 30. 10. 2014.

Vlagatelji lahko pritožbo na izdani sklep o višini prejetih sredstev podajo v roku 8 dni od prejema sklepa.

7. Sklenitev pogodbe

Župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah bo z izbranimi vlagatelji najkasneje v roku 8 dni po dokončnosti sklepa sklenil pogodbe.

 

Številka:   431-7 /2014

Datum:     03. 06. 2014

Župan

Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Darko FRAS, univ. dipl. prav.

 

 

Dodatne informacije  z dne 09. 06. 2014: Na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, je oz. bo do 31. 12. 2017 izgrajena javna kanalizacija na območju aglomeracije KANALIZACIJA "16446 Zgornja Senarska" (opisno; pretežni del naselja Sveta Trojica v Slovenskih goricah, kjer velja ulični sistem) in aglomeracije VODOVOD "15404 Zgornja Senarska" (opisno: del naselja Zg. Senarska-vas), kot jih vodi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. V priloženih datotekah je grafičen prikaz tega območja. 

 

 

 

 

Domov
Copyright © 2014 Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.