Municipalitycommune Sveta Trojica v Slovenskih goricah

  • English (United Kingdom)
  • Deutsch (DE-CH-AT)
  • Slovenian
Tel. 02 729 50 20 Fax: 02 729 50 25
 

Uradne ure občine

Ponedeljek: 8.00 - 10.00 in 11:30 - 14:30
Torek: 8.00 - 10.00 in 11:30 - 14:30
Sreda: 8.00 - 10.00 in 14.30 - 16.30
Četrtek: 8.00 - 10.00 in 11:30 - 14:30
Petek: 8.00 - 10.00 in 11:30 - 12:30

Domov

Ob velikonočnih praznikih ...

voscilo velikonocno

                  RAZSTAVA PIRHOV                          VELIKONOČNI KONCERT

Novice


Trojiški vinogradniki so z ocenami vin več kot zadovoljni

There are no translations available.Ocenjevanje vin letnik 2013V Društvu vinogradnikov Sveta Trojica smo v torek 01.04.2014 v gostišču PRI SVETI... Read more...
Sneg in žled, povzročil precejšno škodo tudi na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

There are no translations available.Tudi na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, smo se zaradi izrednih vremenskih razmer (žleda in... Read more...
Mnenje računskega sodišča

There are no translations available.Mnenje iz spletne strani Pojasnila in stališča Pojasnilo župana ob poročilu Računskega sodišča o... Read more...
Zelo zanimive, bogate in dobro obiskane »Božično-novoletne« prireditve v Sv. Trojici

There are no translations available.Za nami je »veseli december«, ki je pri Sv. Trojici bil še posebej pester in zanimiv. V mesecu decembru... Read more...
Skupnost »Srečanje« pri Sveti Trojici«

There are no translations available.Prostori samostana Sv. Trojice, ki so bili v zadnjih mesecih prejšnjega leta skrbno obnovljeni, so že nekaj let... Read more...
RAZSTAVA JASLIC »Sveta Trojica 2013«

There are no translations available.V Razstavno protokolarnem centru Sv. Martina oz. v samostanki kleti se je odprla 3. razstava jaslic »Sveta... Read more...

Projekti v teku


Pričela se je gradnja Kanalizacije in čistilne naprave Zg. Senarska

There are no translations available.V začetku meseca januarja 2014 je podjetje Komunala Slovenske gorice d.o.o., pričelo z gradnjo Kanalizacije in... Read more...
Če ni zime, pa so vzdrževalna dela !

There are no translations available.Zaenkrat smo priča dokaj mili zimi, zato še praktično razen nekaj intervencij zimske službe na območju... Read more...
Komunalno opremljanje gradbenih parcel v Prisojni ulici pri Sveti Trojici v Slovenskih goricah

There are no translations available.V vročih julijskih dneh je podjetje Davorina Kralj s.p. izvajalo gradbena dela za komunalno opremljanje... Read more...
Vzdrževanje in čiščenje javnih vodotokov na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

There are no translations available.V mesecu juliju, avgustu in septembru, Vodnogospodarsko podjetje Drava Ptuj, d.d. izvaja redna vzdrževalna dela... Read more...
Sanacija plazu ob občinski cesti v Oseku

There are no translations available.Letošnjo dolgo zimo si bomo gotovo vsi dobro zapomnili po obilnosti sneženih padavin. Zemlja se je letos zato... Read more...

Obvestila


Razstava pirhov "Sv. Trojica 2014"

There are no translations available.1. Postavljanje razstave je predvideno v sredo in četrtek (16. in 17.04.2014) v dopoldanskem... Read more...
Prireditev ob dnevu žena

There are no translations available.Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Kulturno društvo Sv. Frančišek, Vas vljudno... Read more...
Natečaj Prostovoljec leta 2013

There are no translations available.Mladinski svet Slovenije letos dvanajstič zapored razpisuje natečaj, s katerim bo izbiral... Read more...
Ocenjevanje škode na stvareh zaradi poplav, visokega snega in žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah

There are no translations available.V skladu z navodilom št. 844-6/2014-22-DGZR z dne 25.02.2014 ter kasnejšimi dopolnitvami... Read more...
Proslava ob dnevu žena

There are no translations available.Vabilo na dan žena
PROSLAVA OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU

There are no translations available.Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije v obdobju 2014-2020

There are no translations available.Program razvoja podeželja
Uradne ure

There are no translations available.Spoštovani, obveščamo vas, da bodo v torek, dne 24. decembra 2013 in v torek, dne 31.... Read more...
Razstava jaslic "Sveta Trojica"

There are no translations available.Razstava jaslic bo potekala v Razstavno protokolarnem centru Sv. Martina od 16. do 30.... Read more...

Napovednik


26. redna seja Občinskega sveta

There are no translations available.Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 22/10)... Read more...

Obrazci in vloge


Obrazci in vloge

There are no translations available. Vloga za enkratno denarno pomoč - novorojenci MESEČNO POROČILO O PRENOČITVAH IN PLAČANI TURISTIČNI TAKSI ... Read more...
Sklep o soglasju k cenam pogrebnih in pokopaliških storitev PDF Print E-mail
Oglasna deska - Oglasi in obvestila
There are no translations available.

V priloženi datoteki je dostopen Sklep o cenah pogrebne in pokopališke dejavnosti, ki jih na pokopališču Sveta Trojica v Slovenskih goricah izvaja podjetje Almaja d.o.o. Lenart:

 
Predlog Občinskega prostorskega načrta-FEB 2014 PDF Print E-mail
Oglasna deska - Oglasi in obvestila
There are no translations available.

Župan občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Darko FRAS,  je dne 19. 02. 2014, na podlagi 51. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12), predal na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor (MIP) PREDLOG Občinskega prostorskega načrta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (OPN) in Okoljsko poročilo, saj je za OPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje (CPVO).

Ministrstvo bo najprej preverilo ali je digitalno gradivo pripravljeno na način in v obliki, ki omogoča neposredno uporabo pri pripravi mnenj. Če je gradivo primerno, ga ministrstvo objavi na spletu, tako da je le to dostopno vsem ostalim nosilcem urejanja prostora za posredovanje mnenj.

Po objavi gradiva MIP na svetovnem spletu in pridobitvi obvestila o tem, bo Občina pozvala vse nosilce urejanja prostora (teh je okoli 30-gre  za  ministrstva in druge državne organe oz. organizacije, določene z zakoni, izvajalci javnih služb ter nosilci javnih pooblastil).  Predviden čas za pridobitev teh mnenj je 30 dni (torej nekje do konca marca 2014). Nosilci urejanja prostora ugotavljajo ali je občina pri pripravi predloga OPN upoštevala njihova prvotno posredovana mnenja in smernice. Ker je potrebna izvedba CPVO, bo  ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odločalo o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN na okolje, skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja. Rok za to odločitev ni natančno določen.

Občina na podlagi mnenj nosilcev urejanja prostora uskladi predlog OPN in ga pošlje v sprejem Občinskemu svetu, razen če je ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odločilo, da vplivi njegove izvedbe niso sprejemljivi.

V priloženih datotekah vam posredujemo Predlog OPN, kot je bil posredovan na MIP v delu, ki se nanaša na Odlok o OPN in pregledne karte iz izvedbenega dela OPN.

 
Javni razpis - priznanja občine 2014 PDF Print E-mail
Razpisi - Drugi javni razpisi in pozivi
There are no translations available.

Župan Občine Sveta Trojca v Slovenskih goricah je dne 3. marca 2014 objavlil Javni razpis za zbiranje pobud za dodelitev priznanj Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2014. 

Rok za oddajo pobud jepodaljšan do vključno 5. maja 2014. Več v prilogah:

- javni razpis za dodelitev priznanj v letu 2014;

- sklep o podaljašnju roka za zbiranje pobud

obrazec za pobudo.

 

 

Domov
Copyright © 2014 Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.