JAVNI POZIV ZA ODDAJO VLOG ZA DODELITEV NAGRAD OBČINE SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH ZA LETO 2020

15.05.2020 Tjaša E. (Občinska uprava) 962
15.05.2020
Objave in pozivi
28.05.2020 do 12:00
15.05.2020
Tjaša Erjavec
druzbenedejavnosti@svetatrojica.si
02 729 50 23