Vloga za izdajo mnenja k projektnim rešitvam za gradnjo v skladu z veljavnimi prostorskimi akti (po GZ)

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE