Vloga za izdajo projektnih pogojev za gradnjo v skladu z veljavnimi prostorskimi akti (po GZ)

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE