Evidenca plakatiranja na javnih plakatnih mestih v občini

Oddaja obrazca
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE