Obrazec za posredovanje predlogov k občinskem prostorskem načrtu (OPN)

Oddaja obrazca
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE