Pričetek gradnje telekomunikacijskega optičnega omrežja v Sveti Trojici

130.000,00 €
V teku
26.08.2019
konec septembra 2019