Javni poziv za vpis otrok v vrtec v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah v šol. letu 2018/2019