Javni poziv za imenovanje Občinske volilne komisije Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah