Komunalna ureditev območja OPPN Sv. Trojica jug-faza 1 in 4

1. Dokumentacija v zvezi z oddajo JN (Word)

2. Dokumentacija v zvezi z oddajo JN (pdf.)

3. Ponudbeni predračun v Excel

4. Tehnično poročilo

5. PZI situacija TK, NN, JR.G-instalacije pdf

6. PZI Komunalna situacija pdf

7. PZI Prečni profili N13

8. PZI prečni profili N14

9. PZI Prečni profili N15

in pripisom:

» V priloženih datotekah posredovana projektna dokumentacije je samo del celotne projektne dokumentacije PZI.  Projektna dokumentacija  ravni PZI  (št. 15-060; PROGRIN d.o.o.) je na razpolago za vpogled pri naročniku vsak delovni dan v času uradnih ur. Ne glede na to ali ponudnik izkoristi možnost vpogleda v izdelano dokumentacijo, se smatra, da je ob oddaji ponudbe z njo seznanjen in v zvezi z njo nima nobenih odprtih vprašanj in bo dela izvedel skladno s to projektno dokumentacijo in zahtevami v njej«