Javni poziv za oddajo vlog za dodelitev nagrad Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah