Predpisi

Objava predpisov

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah od 3. junija 2014 objavlja sprejete predpise v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Predpise, sprejete do 3. junija 2014, je objavljala v Medobčinskem uradnem vestniku.

Statut Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Statut Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 22/10 in 12/14)

Statut Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 02/07, 29/07 in 11/10) - veljaven do 10.09.2010

Proračun

Zaključni račun 2016

Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah je na 16. redni seji, dne 30.3.2017, sprejel Zaključni račun proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2016.

- Zaključni račun

- Splošni del

- Posebni del

- Načrt razvojnih programov

- Obrazložitve

- Predstavitev

Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah je na svoji 14. redni seji, dne 10.11.2016, sprejel Rebalans proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2016:

- odlok o rebalansu,

- splošni del,

- posebni del,

- načrt razvojnih programov,

- obrazložitev,

- predstavitev rebalansa.

Proračun za leto 2017 in 2018

Navodila in izhodišča za pripravo proračuna za leti 2017 in 2018

Polletna realizacija 2016:

Splošni del

Posebni del

Obrazložitev

NRP

Prerazporeditve

Zaključni račun 2015

Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah je na 10. redni seji, dne 30.3.2016, sprejel Zaključni račun proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2015.

Zaključni račun

Splošni del

Posebni del

Načrt razvojnih programov

Obrazložitve

Predstavitev

Proračun za leto 2015-2016

Splošni del - Polletna realizacija 2015

Posebni del - Polletna realizacija 2015

Obrazložitev - Polletna realizacija 2015

NRP - Polletna realizacija 2015

Odlok o proračunu 2015

Odlok o proračunu 2016

Splošni del proračuna 2015 in 2016

Posebni del proračuna 2015 in 2016

Obrazložitev proračuna 2015 in 2016

Načrt razvojnih programov od 2015 do 2019

Navodila in izhodišča za pripravo proračuna za leti 2015 in 2016

 

Zaključni račun za leto 2014

Zaključni račun

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Obrazložitve

Realizacija NRP

 

Proračun za leto 2013 in 2014

Odlok o proračunu za leto 2013

Odlok o proračunu 2014

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov

 

PRORAČUN ZA LETO 2011 IN 2012

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah je pripravljala proračun za leto 2011 in leto 2012.

PRIPRAVA PRORAČUNA:

navodila za pripravo proračuna
terminski načrt

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah je na svoji 3. redni seji Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, dne 16.12.2010 obravnavala proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2010 in 2011. Celotno gradivo je priloženo v nadaljevanju.

PRORAČUN 2011 IN 2012:

odlok za leto 2011
odlok za leto 2012
NRP v Excel 2011 - 2015
NRP v Appra 2011 - 2014
NRP v Appra 2012 - 2015