1. redna seja občinskega sveta

Na podlagi 8. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 22/10, UGSO, št. 59/17)

Sklicujem

1. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

ki bo v četrtek, 13. decembra 2018, ob 17 00,

v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

 

Predlog dnevnega reda:

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članic in članov občinskega sveta
2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana
3. Imenovanje tričlanske komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana ( mandatna komisija)
4. Poročilo mandatne komisije o izidu rezultatov, odločanje o pritožbah kandidatov za občinske svetnike ter potrditev mandatov občinskih svetnikov
5. Poročilo mandatne komisije o izidu rezultatov, odločanje o pritožbah kandidatov župana ter ugotovitev izvolitve župana
6. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Novoizvoljena/ni članica/člani občinskega sveta in novoizvoljeni župan se pred pričetkom seje izkažejo s potrdilom Občinske volilne komisije o izvolitvi in osebnim dokumentom.

Celotno gradivo je v elektronski obliki objavljeno na spletnih straneh Občine na naslovu; www.sv- trojica.si. Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. Morebitno odsotnost sporočite poslovni sekretarki Barbari Cvetko na telefon: 02/ 729 50 20 oz. po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ.dipl.prav.

Vabljeni:

  • novoizvoljeni člani Občinskega sveta in župan;
  • dosedanji župan,
  • Občinska volilna komisija.

Vabilo

Gradivo:

- k točki 1: Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članic in članov občinskega sveta

- k točki 2: Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana

- k točki 3: Imenovanje tričlanske komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana ( mandatna komisija)

- k točki 4: Poročilo mandatne komisije o izidu rezultatov, odločanje o pritožbah kandidatov za občinske svetnike ter potrditev mandatov občinskih svetnikov

- k točki 5: Poročilo mandatne komisije o izidu rezultatov, odločanje o pritožbah kandidatov župana ter ugotovitev izvolitve župana

- k točki 6: Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja