Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

  • Jasmina Trojner Kraner

  • Franc Fridau

  • Aleksander Divjak

  • Drago Slanič

  • Zdenka Polanec