18. 09. 28
Ustvarjeno 28 September 2018

Javna razprava o predlogu proračuna za leto 2019

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah posreduje v javno razpravo predlog proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2019, z dnem 28.9.2018.

Predlog proračuna za leto 2019 sestavljajo:

- odlok,
- splošni del,
- posebni del,
- načrt razvojnih programov,
- NRP Appra,
- obrazložitve,
- kadrovski načrt,
- letni program prodaje in nakupa finančnega premoženja ter
- predstavitev proračuna

in je objavljen na spletni strani www.sv-trojica.si. Vpogled v predlog proračuna za leto 2019 je možen tudi v tajništvu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah. Rok za sprejem predlogov in pripomb občanov ter zainteresirane javnosti je do ponedeljka 15.10.2018, do 10.00 ure.  Iz predlaganih pripomb in predlogov mora biti razviden predlagatelj.