Vzdrževalna dela na občinskih cestah

vzdrzevalna cesteNa območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah že od zgodnje pomladi potekajo v okviru razpoložljivih finančnih sredstev redna vzdrževalna dela na občinskih cestah. Zgodaj spomladi je bilo ceste potrebno najprej očistiti soli in peska ter izvesti interventna krpanja, saj je letošnja zima predvsem zaradi zelo nizkih temperatur povzročila, nekoliko večjo škodo kot običajna leta. Sledilo je gramoziranje makedamskih odsekov in bankin z več kot 600,00 kubiki gramoznih materialov (grobljenec, mleti asfalt ali polčanar), katero je tudi letos izvajalo Prevozništvo Ploj iz Sv. Trojice. Zelo pomemben dejavnik vzdrževanja je čiščenje teles za odvodnjavanje cest ( prepusti, mulde, jaški, jarki), kar se delno v okviru zmožnosti izvaja v okviru režijskega obrata ali z naročanjem dela zunanjim izvajalcem, nekaj pa se izvede vsako leto v okviru pomladanskih delovnih akcij. Marsikje je dotrajane prepuste in način odvodnje potrebno zamenjati ali jo nadomesti z ustreznejšo, dostikrat ker je v preteklosti bilo odvodnavanje izvedeno na način, ki povzroča škodo na privatnih kmetijskih in drugih zemljiščih, kar pa v zdajšnjih časih lastniki več ne dopuščajo. Seveda je potreb veliko več od razpoložljivih sredstev tako, da je kar težko krmariti med potrebami in možnostmi. V mesecu maju se izvaja tudi krpanje najbolj kritičnih asfaltnih odsekov, le ti med vsemi prednjačijo v Oseku, predvsem lokalna cesta Osek-Benedikt, ki vsako leto odžira zajeten del vzdrževalnih sredstev.

on 12 Maj 2017