1. Postavitev in sodelovanje drugih razstavljavcev

Letošnja razstava pirhov v samostanski kleti bo že četrta po vrsti. Poleg razstave jaslic, predstavlja razstava pirhov pri Sveti Trojici gotovo eno izmed večjih in najzanimivejših tovrstnih razstav v slovenskem prostoru. Ko smo pričeli osnovati prvo razstavo si nismo niti približno predstavljali, kaj vse so ljudje-predvsem krajani naselij Sv. Trojice zmožni in sposobni izdelati. Razstava se iz leta v veča tako v kvantitativnem kot kvalitativnem smislu, saj je praktično 400 m2 razstavne površine, polno zasedene z zelo bogato in raznoliko razstavo pirhov in drugih izdelkov na temo velike noči, na kateri poleg naselij, različnih društev in učencev OŠ Sveta Trojica, sodelujejo številni umetniki. V času razstave boste lahko tudi poskusili »pisanko« (domač beli kruh).

Predvidena postavitev razstave pirhov v samostanski kleti je od 30.3.2015 do 3.4.2015. Razstavljanju vabljeni tudi novi člani, bodisi posamezniki, umetniki, društva.

2. Sodelovanje v Europarku

Z delčkom razstave pirhov bomo sodelovali tudi letos v nakupovalnem centru Europark v Mariboru (na voljo nam bo prostor pred fontano gostinskega kotička).

Hkrati bomo v Europarku popestrili velikonočno dogajanje v naslednjih terminih:

dne 28.3.2014 od 9.00 ure v izvedbi Turističnega društva Sv. Trojica  - izdelovanje presmecev – butar.

dne 2.4.2015 od 10.00 ure v izvedbi Društva kmečkih žena in deklet Sv. Trojica - degustacija domače pisanke (domač bel kruh) in drugih velikonočnih pekovskih izdelkov.  

dne 2.4.2015 od 10.00 ure v izvedbi Ivan Vajngerl iz Sv. Trojice –demonstracija pletenja košar.

4. Odpiralni čas oz. termini odprtja razstave

Razstava bo odprta vsak dan, od 4.4.2015 do 12.4.2015 med 10.00 in 20.00 uro,

V času praznikov oz. ko so maše po nedeljskem urniku se razstava odpre že ob 9.00 uri.

Na podlagi žreba bo dežurstvo potekalo v naslednjih terminih:

4.4.2015 sobota Turistično društvo ter naselje Sv. Trojica

5.4.2015 nedelja Društvo upokojencev Sv. Trojica

6.4.2015 ponedeljek naselje Gočova

7.4.2015 torek Društvo upokojencev Sv. Trojica

8.4.2015 sreda naselje Sp. Senarska

9.4.2015 četrtek naselje Zg. Senarska

10.4.2015 petek naselje Osek

11.4.2015 sobota naselje Zg. Porčič

12.4.2015 nedelja Društvo vinogradnikov Sv. Trojica

Za večje skupine z avtobusi, priporočamo da se predhodno najavite v tajništvu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah-na tel: 02/729 50 20 ali 051/602 939 Jože Žel, ali na mail:Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.


5. Pogostitve ob razstavi

Ob razstavi je sicer zaželjena simbolična pogostitev vendar prepuščena posameznemu društvu ali naselju.


6. Prostovoljni prispevki

Tudi za letos so za ogled pirhov, predvideni prostovoljni prispevki, ki ostanejo v celoti v lasti društva ali naselja, za pokritje dela stroškov.


7. Zaključna prireditev

Predvidena je podelitev zahval ter simbolična pogostitev za razstavljavce po velikonočnem koncertu na Belo nedeljo, dne 12.4.2015, torej predvidoma po 16.00 uri


8. Lokacije pirhov

Lokacije za naselja in društva so bila določena na dan sestanka.

Na zunanji lokaciji-na vrtu, bo letos razstavljala družina Ferlinc.


9. Pospravljanje pirhov

Pospravljanje razstave se izvaja takoj po 12.4.2015

Dodatne inf. Jože Žel, 02/729 50 20, 051/602 939

Leto 2014 je zaznamovalo prostovoljstvo. V januarju in februarju je velik del Slovenije prizadel žled; spomladi in poleti so poplave prizadele nekatere balkanske države; skozi vse leto smo bili priča vse večji revščini, ki še posebej prizadene družine oziroma starše, ko svojim otrokom ne morejo zagotoviti niti najnujnejšega. To so morda le najvidnejša dogajanja, kjer so na pomoč priskočile prostovoljske organizacije s področja civilne zaščite in humanitarne organizacije ter številni prostovoljci in donatorji. Vemo pa seveda, da to še zdaleč ni vse, kar so naredile te in številne druge organizacije za lajšanje naših vsakodnevnih težav ter za večjo kvaliteto življenja, tako pri nas kot izven meja Slovenije. Prav zato letos pričakujemo izjemen odziv tudi v okviru natečaja Prostovoljec leta.

Mladinski svet Slovenije letos trinajstič zapored razpisuje natečaj, s katerim bo izbiral najboljše prostovoljke, prostovoljce in projekte minulega leta, zato se ponovno na vas obračamo s pozivom, da svoje prostovoljke, prostovoljce in prostovoljske projekte prijavite v naš natečaj. Po izteku natečaja bomo podelili nazive Naj prostovoljka in Naj prostovoljec v treh starostnih kategorijah (do 19, 20 – 30 in nad 30 let), Naj mladinski voditelj oz. voditeljica, Naj prostovoljski projekt ter Naj mladinski projekt. Rok za oddajo prijavnic je 10. april 2014.

Imamo 2  različni prijavnici – 1 za (vse) posameznike in 1 za (vse) projekte. prav tako za vse projekte. Pri prijavah ni starostnih ali drugih omejitev; prijavijo se lahko vsi posamezniki in vsi projekti, ki ustrezajo razpisnim pogojem. Prav tako nismo omejeni na organizacije, ki so vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij. Prostovoljstvo namreč razumemo v širšem smislu: kot neplačano dejavnost, ki jo posameznik ali več posameznikov oz. organizacija opravlja na podlagi lastne odločitve in v korist drugih oziroma v skupno dobro.

NE POZABITE!: Promocija prostovoljskega dela (in ne tekmovanje!) je ključni namen natečaja in z njim lahko pomagamo pohvaliti in vzpodbuditi prostovoljstvo tudi pri vas, v vaši organizaciji. Izbrani najboljši prostovoljci in projekti bodo prejeli priznanja in nagrade, ki jih bodo prispevali donatorji in bodo predvsem simbolične narave. Priznanja za sodelovanju v natečaju bodo prejeli vsi prijavljeni prostovoljci in projekti.

Vprašanja in prijave naslovite na: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..
Vse o natečaju najdete tudi tu: http://www.mss.si/sl/novice/1327/1/objavljamo-natecaj-prostovoljec-leta-2014.
Častni pokrovitelj projekta je predsednik RS Borut Pahor.

Skladnost pitne vode je Mariborski vodovod, d.d. tudi v letu 2014, tako kot do sedaj, zagotavljal z izvajanjem notranjega nadzora po izdelanem HACCP načrtu oziroma z obvladovanjem procesov od črpanja podzemne vode, njene obdelave, prečrpavanja in distribucije do uporabnikov. Skladnost pitne vode se je spremljala na črpališčih, na omrežju v vodooskrbnih objektih in pri uporabnikih (večinoma v osnovnih šolah in vrtcih ter deloma v gostinskih objektih). Izvajanje notranjega nadzora se je vršilo v skladu z določili Pravilnika o pitni vodi (Ur.l.RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006 in 25/2009).

Skupno je bilo v sklopu izvajanja notranjega nadzora v letu 2014 odvzetih 2.213 vzorcev, od tega 2.112 za mikrobiološka preskušanja in 101 za kemijska preskušanja. Na celotnem sistemu Mariborskega vodovoda d.d. je bilo v letu 2014 mikrobiološko neskladnih 1,9% vzorcev. Večinoma gre mikrobiološka odstopanja pripisati neustreznemu stanju internih hišnih vodovodnih instalacij. Kemijsko neskladnih vzorcev vode nismo zabeležili. Podrobnejše poročilo ter več podatkov o kakovosti pitne vode je dosegljivo na spletni strani: http://www.mb-vodovod.si/

Pitno vodo, ki jo je v letu 2014 dobavljal Mariborski vodovod za občino Sveta Trojica, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano ocenjuje kot skladno z zahtevami Pravilnika o pitni vodi. Glede na obseg opravljenih preskušanj, ocenjujejo pitno vodo kot varno.

Skladnost pitne vode - Mariborski vodovod d. d.

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah ter OŠ in vrtec Sveta Trojica vabijo na proslavo ob materinskem dnevu, ki bo v sredo, 25. marca 2015, ob 17. uri v Športni dvorani šole. Na proslavi bo poleg otrok OŠ in vrtca Sveta Trojica sodeloval tudi otroški pevski zbor KD Sv. Frančišek pod vodsstvom Anite Kralj.

Vabljeni!

LETAK

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah in krajevna organizacija RK Sveta Trojica vas vljudno vabita na dobrodelni koncert ob dnevu žena, ki bo v soboto, 7. marca 2015, ob 19. uri v samostanski kleti. V ogrevani samostanski kleti boste uživali ob zvokih dalmatinske glasbe, v izvedbi KLAPE LEUT IZ ZADRA.

Namesto vstopnine se bodo v organizaciji RK Sveta Trojica, zbirala humanitarna sredstva za nakup in predelavo invalidskega vozička za g. Maksa Zorčiča iz Sp. Senarske.

Člani Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), Razvojna agencija Slovenske gorice in Knjižnica Lenart vas vabimo v petek, 27. februarja, 2015 ob 19.00 v Knjižnico Lenart na predavanje Robija Gjergjeka in Gregorja Domanjka z naslovom

Zlatovranka in naravovarstveni ukrepi za njeno ohranitev na Goričkem

Poleti 2014 smo bili prvič po devetih letih ponovno priča uspešnemu gnezdenju zlatovranke pri nas na Goričkem in v Sloveniji. Zlatovranka ali zlatovrenka, kot so jo klicali domačini v Slovenskih goricah je azurno modra ptica, malo manjša od srake, ki so jo v preteklosti po dolih pogosto videvali na električnih žicah daljnovodov. Zakaj je izginila iz Slovenskih goric, kaj potrebuje za življenje in zakaj je par zlatovrank ponovno uspešno gnezdil na Goričkem nam bosta predstavila Robi in Gregor.

Prijazno povabljeni!

Z dnevom Civilne zaščite želimo krepiti zavest javnosti o ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami ter o vlogi Civilne zaščite pri varstvu pred njimi, želimo pa tudi poudariti pomen mednarodnega sodelovanja pri razvoju zaščite človeka in njegovega okolja.
Regijska slovesnost ob 1. marcu - dnevu Civilne zaščite, bo 3. marca 2015 ob 13. 00 uri v Kulturnem domu Sveta Trojica, Mariborska cesta 1, Sveta Trojica v Slovenskih goricah. Slavnostni govornik na prireditvi bo g. Darko But , Direktor Uprave RS za zaščito in reševanje in namestnik poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije.

V počastitev 1. marca – dneva Civilne zaščite, organizira Štab Civilne zaščite za Vzhodnoštajersko z Upravo RS za zaščito in reševanje,Izpostavo Maribor in občino Sveta Trojica v Slovenskih goricah osrednjo regijsko slovesnost s podelitvijo priznanj Civilne zaščite.
Podeljena bodo priznanja Civilne zaščite najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite,pripadnikom prostovoljnih reševalnih enot, služb in sestavov ter drugim posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč v preteklem obdobju.
Na slovesnosti, bo podeljenih:
-37 bronastih znakov CZ, od tega 25 za enkratna dejanja,
- 6 srebrnih znakov,
-2 zlata znaka CZ in plaketa CZ.