Razstava bo odprta vsak dan od 22.12.2014 do 04.01.2015 od 10.00 do 20.00 ure, razen 24.12.2014, ko bo razstava odprta do 23.30 ure. Za najavljene skupine si bo razstavo možno tudi ogledati še 05. in 06.01.2015. Kontakt tel.:02/7295020 ali 051/602939
V času razstave vas bodo v samostanski kleti prijazno sprejela ter morda še ogrela z kakšnim toplim napitkom in še čim, domača društva oz. naselja v naslednjih terminih:

 • 22.12.2014 organizirano s strani OU
 • 23.12.2014 naselje Sv. Trojica
 • 24.12.2014 naselje Zg. Porčič
 • 25.12.2014 Društvo vinogradnikov Sveta Trojica
 • 26.12.2014 Društvo kmečkih žena in deklet Sveta Trojica - Skupina Svetlice
 • 27.12.2104 Turistično društvo Sveta Trojica
 • 28.12.2014 naselje Zg. Senarska
 • 29.12.2014 naselje Sp. in Zg. Verjane
 • 30.12.2014 Društvo upokojencev Sveta Trojica
 • 31.12.2014 Društvo upokojencev Sveta Trojica
 • 01.01.2015 naselje Sp. Senarska
 • 02.01.2015 naselje Osek
 • 03.01.2015 Društvo kmečkih žena in deklet Sveta Trojica
 • 04.01.2015 naselje Gočova
 • 05.01.2015 ogled možen samo za najavljene skupine
 • 06.01.2015 ogled možen samo za najavljene skupine
Preberi več

V torek, 23. decembra, ob 17. uri se  bo Božiček mudil v Športni dvorani OŠ in vrtca Sveta Trojica. Več o dogodku v prilogi.

Obvestilo o božičkovanju otrok

Obvestilo o zbiranju vlog oškodovancev

Na podlagi 7. in 54. člena Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03, 79/04, 81/06 in 68/08) je uprava RS za zaščito in reševanje sprejela Sklep o ocenjevanju škode na stvareh zaradi posledic poplav v času med 12. in 16.9.2014.

Neposredna škoda na stvareh zaradi poplav se začne z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na stavbah oz. infrastrukturi v občinah.

Vloge lahko oddate do 15.10.2014, sedež Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah osebno ali po pošti, in sicer na predpisanih obrazcih.
Pri ocenjevanju škode je potrebno upoštevati tipične skupine del iz priloge 3 zgoraj omenjene uredbe.

Škodo na gozdnih cestah ocenjuje Zavod za gozdove Slovenije, na vodotokih Agencija RS za okolje, na kulturni dediščini Zavod za varstvo kulturne dediščine, v gospodarstvu Ministrstvo za razvoj in tehnologijo ter na državnih cestah Ministrstvo za infrastrukturo.