Sklep o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Občine Sveta Trojica v Slovenkih goricah za zakonodajni referendum o zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper