Spoštovane občanke in občani!

Čeprav se zima še nekako noče posloviti, bo vseeno potrebno še preden bo narava ozelenila našo okolje, le tega urediti od posledic zime in pluženja ter ga očistiti raznih odpadkov in smeti, ki se žal vsako leto znova pojavljajo, sploh ob javnih cestah in drugih javnih površinah. V ta namen bo v soboto, dne 7.4.2018, organizirana skupna delovno čistilna akcija, na celotnem območju občine. Pobiranje kosovnih odpadkov je predvideno že prej in sicer dne, 24.3.2018, zato naprošamo vse občane, da očistimo našo bližnjo in širšo okolico. Na akciji se bomo lotili pobiranja drobnih razpršenih odpadkov ob občinskih in državnih cestah. Te odpadke bomo sortirali in pobirali v ustrezne vreče, ki jih bodo dobili koordinatorji del. V originalne prozorne vreče od podjetja Saubermacher, se odlaga mešana embalaža (pločevinke, tetrapaki, plastenke ipd…). Papir se odlaga ločeno v posebne vreče za papir. Steklo se odlaga v posode za steklo na ekoloških otokih. Morebitne ostale odpadke se odlaga v vreče za ostale odpadke. Vreče se odloži na najbližjem ekološkem otoku oz. če to ne bo možno, se jih odloži ob cesti tako, da bodo čim bolj vidne. Te vreče bomo nato z občinskim vozilom pripeljali do najbližjega EO ali na deponijo Saubermacher Slovenija d.o.o. Podjetje Saubermacher Slovenija, d.o.o. bo vreče iz EO odpeljalo predvidoma v ponedeljek, dne 9.4.2018. V primeru, da so na posameznih območjih še ostala neočiščena divja odlagališča odpadkov, vas naprošamo, da te odpadke v sklopu pomladanske delovne akcije očistite in odpeljete na deponijo Saubermacher Lenart, ki bo na dan akcije odprta od 7.00 do 13.00 ure.

Akcije se udeležite v primernih zaščitnih oblačilih in obutvi (za čiščenje razpršenih odpadkov ob državnih ali občinskih cestah in drugih javnih površinah je obvezna uporaba odsevnih jopičev).

Poleg čiščenja, se bomo predvsem na območjih zunanjih naselij lotevali tudi raznih vzdrževalnih del ob občinskih cestah in drugih javnih poteh in površinah, predvsem čiščenju muld, jaškov, propustov, kanalet, jarkov ipd. V varovalnih pasovih občinskih cest bo potrebno očistiti ostanke odlomljenih vej, na določenih mestih bo potrebno dosuti bankine ipd… Glede na potrebo oz. specifiko del na posameznih območjih, se vse aktivnosti dogovarjajo s koordinatorji del.

Vse lastnike, ki imate v varovalnih pasovih občinskih cest zasajene okrasne žive meje, okrasna ali druga drevesa ali gozd vas prosimo, da pred akcijo sami porežete veje ali drevesa, ki ovirajo preglednost cest in ogrožajo prometno varnost. V nasprotnem primeru se bodo dela izvedla na dan akcije oz. v najslabšem primeru naročila pooblaščenemu izvajalcu in zaračunala lastniku.

Po 12.00 uri bo kot običajno poskrbljeno za topel obrok malice (Bograč). Po 12.00 uri bo kot običajno poskrbljeno za topel obrok malice (Bograč). Malico dvignejo koordinatorji skupin po 10.30 uri v Gočovskem dvorcu, ŠHK inf. 031/612 894 Grega. (s seboj imejte obvezno svojo posodo)

Za vse skupine iz območja naselja Sv. Trojica, dela Zg. Verjan in Zg. Porčiča, bo malica na Turistični kmetiji Veingerl v Sv. Trojici – Trojiški trg 25.

Že vnaprej se vam zahvaljujemo za sodelovanje: občinski svetniki, koordinatorji del in Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

 

                                                                                                                                          Župan
                              Pripravil: Jože Žel                                                       Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
                                                                                                                            Darko Fras, univ.dipl.prav.
                                                                                                                                             l.r.

LETAK