Sklep o imenovanju članov v Svet Zavoda za turizem Sveta Trojica v Slovenskih goricah