Župan

zupanDarko Fras je rojen leta 1967 v Mariboru. Osnovno šolo je obiskoval v Sv. Trojici v Slov.gor., po končani Splošni srednji vojaški gimnaziji v Ljubljani se je kot redni študent vpisal na Višjo pravno šolo v Mariboru in jo uspešno zaključil Nekaj časa se je ukvarjal z gostinsko dejavnostjo kot samostojni podjetnik. Takoj po ustanovitvi se je kot izredni študent vpisal še na Pravno fakulteto v Mariboru in diplomiral leta 1997. Leta 1998 se je zaposlil na Institutu za lokalno samoupravo in javna naročila, preko katerega je opravljal strokovna in svetovalna dela za občinske uprave in župane. Leta 2000 se je zaposlil na Občini Cerkvenjak kot direktor občinske uprave. Kot predstavnik občin je bil leta 2002 izvoljen v Državni svet RS, kjer opravlja funkcijo predsednika komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, ki pokriva tudi področje okolja in prostora ter prometa. Ima tudi mednarodne izkušnje na tem področju in je poznavalec delovanje lokalne samouprave in regionalnega razvoja v sosednji Avstriji, Nemčiji in Franciji. Prav tako je tudi stalni sodelavec mednarodnega projekta East West Parliamentary practice project (EWPPP), ki je namenjen podpori razvoja demokracije in zlasti lokalne samouprave na področju srednje in vzhodne Evrope in zahodnega Balkana, ter član čez oceanskega združenja politikov in gospodarstvenikov State Legislative Leaders Foundation (SLLF), ki ima sedež v ZDA. Aktiven je tudi v lokalnem okolju, saj je bil dva mandata član občinskega sveta Občine Lenart in Predsednik Športne zveze Lenart ter član številnih društev. Je poročen, z ženo Suzano in hčerkama Ano Marijo in Evo Marijo živijo pri Sveti Trojici v Slovenskih goricah. V prostem času se ukvarja z rekreativnim tekom, tenisom in nogometom, najljubša konjička pa sta mu film in fotografija
Kot predsednik komisije v Državnem svetu aktivno sodeluje pri sprejemanju zakonodaje in drugih odločitev na področju lokalne samouprave in regionalnega razvoja in se aktivno vključuje tudi v vse aktualne strokovne in politične razprave na področju regionalnega razvoje in lokalne samouprave. Vseskozi se zavzema in zastopa interese lokalnega okolja in preprostih ljudi, med njegove dosežke sodi tudi sprejem zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, saj ima velike zasluge za to, da je prišlo do njegovega sprejema in da bodo številni upravičenci dejansko dobili povrnjene preveč plačane telefonske priključke. V letu 2006 je bil izvoljen za župana novonastale Občine Sv. Trojica v Slovenskih goricah.