Nakup vozila urgentnega zdravnika za ZD Lenart

urg voziloŽupan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah Darko Fras in direktor Zdravstvenega doma  Lenart Jožef Kramberger dr. med., sta si ogledala zaključna dela pri obnovi poslovnega objekta  Trojiški trg 26 v centru Svete Trojice. V teh prostorih bo že kmalu znova začela z delovanjem zdravstvena ambulanta  in sicer pod okriljem ZD Lenart. Ob tem sta tudi potrdila uspešen zaključek projekta nakupa novega vozila urgentnega zdravnika za ZD Lenart. Gre za vozilo tipa SUV, s štirikolesnim pogonom, namenjeno urgentnemu zdravniku in zdravstvenemu delavcu, s katerim so posodobljene zdravstvene zmogljivosti ter olajšano nemoteno delovanje ZD Lenart. ZD Lenart zagotavlja splošno izvenbolnišnično zdravstveno dejavnost predvsem za prebivalstvo z območja občin ustanoviteljic, to so Lenart, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Sveti Jurij v Slovenskih goricah. Na sedežu zavoda ZD zagotavlja službo 24-urnega neprekinjenega zdravstvenega varstva, vključno s službo nujne medicinske pomoči za prebivalce občin ustanoviteljic in občin, ki gravitirajo na Zdravstveni dom Lenart.
Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah je nosilec izvedbe tega projekta in je uspešno kandidirala na razpisu Ministrstva za zdravje za sofinanciranje investicijskih projektov oziroma posameznih investicijskih ukrepov na področju primarne ravni zdravstvene dejavnosti za leto 2018. Ministrstvo za zdravje je sofinanciralo nakup vozila v višini 14.163,93 EUR. Ta projekt je nadaljevanje podobnih uspešnih projektov iz preteklih let, kjer je Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah prav tako uspešno kandidirala in realizirala razpise Ministrstva za zdravje za sofinanciranje opreme ZD Lenart (nakup prenosnega urgentnega ultrazvoka, nakup radijskih terminalov za reševalne postaje, za uporabo v nujni medicinski pomoči in  avtomatskih defibrilatorjev lociranih na objektu PGD Osek in PGD Gočova).

on 06 November 2018